سیستم برگزاری آزمون
علوم پزشکی اردبیل
About Product- Version:
اطلاعیه1: دانشجویان عزیز در تمامی آزمون ها یوزر شما کد دانشجویی و کلمه عبور کد ملی شماست.البته امکان تغییر کلمه عبور در پنل کاربریتان وجود دارد.