سیستم برگزاری آزمون
علوم پزشکی اردبیل
درباره محصول- نگارش:

اطلاعیه: دانشجویان عزیز یوزر شما کد دانشجویی و پسوردتون کد ملی می باشد.

اطلاعیه: در مورد سوالات تشریحی که نیاز به بارگذاری تصاویر داره منتظر باشید تا کاملا تصاویر بارگذاری بشه.

سامانه هیچ مشکلی نسبت به بارگذاری تصویر ندارد و هیچ بهانه ای پذیرفته شده نیست.

از سرعت اینترنت خودتون مطمئن باشید.

اطلاعیه: به هیچ عنوان اعتراض نسبت به عدم ورود به آزمون بعد از اتمام آزمون، قابل قبول نیست.

در صورت هرگونه مشکل فنی و آموزشی با شماره های ذیل تماس حاصل فرمایید.

دانشکده پزشکی آقای فاتحی09148104846-دانشکده دندانپزشکی خانم حسنپور09370711872

دانشکده پردیس آقای لطفی09143547245-دانشکده بهداشت خانم روحی09141538420

دانشکده داروسازی آقای عالیفرد09141561842- دانشکده پرستاری خانم باوفا 09305470480

موسسه آموزشی مشکین شهر آقای حکیمی 09359245479-دانشکده پرستاری گرمی آقای عظیمی زاده09142864100